VOORWOORD

VOORWOORD:

Zoals de bekendste opmerking van de beste midvoor in het aforismen verzinnen luidde: 'Elk nadeel heeft zijn voordeel.'

Dat is zeker van toepassing bij autisme; alhoewel vooral een laag EQ en verminderde sociale vaardigheden zeker een handicap zijn, hebben autisten ook sommige zeldzame en nuttige eigenschappen, zoals:
-nauwkeurigheid
-een totaal ander manier van denken en kijken
-eerlijkheid
-opmerkzaamheid
-uithoudingsvermogen
-opmerkzaamheid
-gevoel voor details
-logica
-geconcentreerdheid en focus
-zeer uitgebreide kennis van bepaalde onderwerpen
-zelfs een eigen soort humor

Niet elke autist is een Rainman, en dat hoeft ook niet, ook niet elke jongen wordt een topvoetballer, wat er niet in zit, kan er ook niet uit komen.

Uiteindelijk wil ieder mens erbij horen en gerespecteerd, nuttig en geliefd zijn.AUTISTISCHE BURNOUT:

 

AUTISTISCHE BURN-OUT:

Volledige uitputting als het gevolg van jarenlang (onbewust) proberen om autistische eigenschappen te onderdrukken, vanuit de wens 'normaal' mee te kunnen doen in de maatschappij.

AUTISME IN HET KORT:

Bij autisme lopen de verbindingen tussen de neuronen in de hersenen niet zo vlot. Vergelijk het met elektrische bedrading die in de knoop zit. Je weet dan niet altijd goed welk signaal waar vandaan komt of wat ermee moet gebeuren.

Wanneer er te veel signalen (prikkels) binnenkomen, raakt een autist overprikkeld en krijg je in sommige gevallen een melt-down. Een melt-down is een toestand waaruit de autist zichzelf maar met veel moeite kan bevrijden.

Het brein is overbelast, de autist kan de prikkels niet filteren, of interpreteren en krijgt hierdoor een soort kortsluiting in het hoofd.
Dit kan zich uiten in extreme woede-aanvallen, huilbuien of compleet dichtklappen. Dit zorgt ervoor dat autisten minder makkelijk verbanden zien, the bigger picture ontglipt ze, ze verliezer zichzelf in details. Het verstoort een normale ontwikkeling.

Autisten kunnen daarentegen een buitengewoon sterke focus hebben, sterker dan die van gewone mensen, op voorwaarde dat ze geboeid zijn door datgene dat hun focus vereist. Ze kunnen er zichzelf in verliezen en hun omgeving wordt dan totaal buitengesloten.


Autisme is moeilijk uit te leggen aan mensen die het niet uit de eerste hand ervaren. (Zelf autistisch zijn of iemand met autisme in de naaste omgeving hebben, bedoel ik daarmee.)
Een autist denkt van buiten naar binnen, dus probeert aan de hand van ontelbare details, die vaak als een chaos ervaren kunnen worden, tot een beeld, een narratief, een betekenis, een groter plaatje te komen, wat mensen met autistische eigenschappen soms tot grote (poëtische) kunstenaars kan maken.

VOORSPELBAARHEID
Mensen met autisme hebben voorspelbaarheid nodig omdat hun brein anders werkt. Zintuiglijke prikkels komen zonder filter binnen, waardoor het lastig is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Ze zien alle details.

Op een school waar Suzanne laatst kwam, was een leerling die tijdens de les opstond. Suzanne: ‘De zwemles ging niet door, maar op het bord stond nog aangegeven dat er wél zwemles was. Dat leidde hem zó af, dat hij op moest staan om het weg te halen. Het moét kloppen, anders begrijpt zijn brein de wereld niet.’

De wereld moet kloppen, dat is echt een noodzaak voor leerlingen met autisme.
Maar er klopt natuurlijk heel veel niet in de wereld. Als je zorgt dat het op school wél gaat zoals aangekondigd, dat het een veilige omgeving is, kunnen ze van daaruit leren omgaan met het feit dat de wereld niet altijd betrouwbaar is. Dan kun je groeien.

VERANDERINGEN BIJ HET OUDER WORDEN
Vaak wordt autisme bij ouderen, ook in de zorg, niet goed herkend doordat men zich compenserend camouflagegedrag heeft eigen gemaakt. Door de veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden, komen ouderen met autisme opnieuw (of voor het eerst ernstig) in de problemen. Hun copingstrategieën werken niet langer. Of zij kunnen zich niet aanpassen aan veranderingen, zoals pensionering, lichamelijke achteruitgang, het verlies van naasten of opname in een zorginstelling.

VAN BUITEN NAAR BINNEN DENKEN
Een autist denkt van buiten naar binnen, dus probeert aan de hand van ontelbare details, die vaak als een chaos ervaren kunnen worden, tot een beeld, een narratief, een groter plaatje te komen, wat mensen met autistische eigenschappen soms tot grote (poëtische) kunstenaars woordkunstenaars kan maken.

De ander kant, van binnen naar buiten denken, verpest als het ware the beautiful chaos die het leven en poëzie kan zijn, door vanaf de eerste zin alles in een stram (letterlijk in de vorm van vaste versvormen, zoals het sonnet) te gieten.
----------------------------------

KENMERKEN VAN AUTISME EN DE VERSCHILLEN MET ADHD:

KENMERKEN VAN AUTISME EN DE VERSCHILLEN MET ADHD:

Autisme heeft heel veel verschillende kenmerken. sommige subtiel, sommige zeer overduidelijk en ook bekend bij het grote publiek. dit is vooral gekomen door de film Rainman, met acteurs Dustin Hoffman als über autist Raymond Babbitt en Tom Cruise, twee broers, die in een trektocht door Amerika elkaar beter leren kennen.


Hoewel de eigenschappen van autisme in de film behoorlijk uitvergroot zijn, (niet elke autist kan kaarten tellen, of in één oogopslag zien hoeveel lucifers er gevallen zijn, of op welke dag iemand geboren is, direct in 0,2 seconden berekenen) zijn er wel aspecten die typerend zijn, zoals alles altijd volgens een vaste routine doen, altijd dezelfde merkkleding gebruiken, mensen niet aan kunnen of durven kijken.

Ik noem ze hier allemaal op en ga er daarna uitgebreider op in:

-het lichaam:
Autisten voelen ofwel overal van alles, of ze zijn totaal onwetend van hun lichamelijke behoeften.


Ze voelen de wasmerkjes van hun kleding op hun rug kriebelen, ze voelen een koude tocht waar iemand anders totaal geen weet van heeft, ze hebben last van de warmte, ze hebben last van de kou, ze hebben last van scheefstaande voorwerpen (hoewel dit meer voor komt bij mensen met een Obsessive Compulsive Disorder: OCD), kortom; het leven van een autist is zwaar, het valt allemaal niet mee.

Wat je ook vaak ziet, is dat ze als kind zijnde totaal tekeer kunnen gaan als ze in een nieuwe situatie komen, bijvoorbeeld de eerste keer naar de kleuterschool of de eerste keer naar de kapper.
Of de eerste keer een andere jas aan, ze zijn gewend aan de jas, dus het wordt gillen en krijsen als ze bijvoorbeeld naar de c&a moeten om een nieuwe jas uit te zoeken. Ze zijn oprecht helemaal overstuur schieten snel in de stress door dit soort dagelijkse dingen en gebeurtenissen.
Dit is niet te begrijpen voor laten we zeggen normale mensen, de zogenaamde 'normies'.

Wat we ook zien is vaak een ongelofelijke moeilijke manier van slapen; onrust en constant piekeren, wat autisten vaak doen werkt ook door in de nacht.
Ze kunnen vaak niet naast iemand anders slapen, ook niet als ze getrouwd zijn, omdat ze niet tegen de lichaamswarmte of de geur kunnen, ze zijn heel gevoelig voor lichamelijk contact.

Het is zo dat ADHD en autisme enigszins op elkaar lijken. Het gaat bij beide om een verkeerde, tussen aanhalingstekens, verwerking van prikkels. ADHD-ers in het algemeen worden sneller afgeleid en zijn heel impulsief en hebben geen geduld.
Een autist loopt eigenlijk achter met de informatieverwerking, zo kan men het eigenlijk zien.


Want zijn brein moet alles verwerken, het heeft niet een snelle filter voor wat wèl en niet belangrijk is op dat moment, dus daarom is het ook aan veel autisten niet aan te raden om auto te rijden. Omdat tijdens het besturen van een auto moeten honderden, duizenden prikkels razendsnel gefilterd worden op datgene wat wel relevant is, zodat alleen de belangrijke informatie overblijft.

Bijvoorbeeld: er  staan overal borden langs de kant van de weg: u nadert een voorrangsweg, 30 km maximum snelheid, 50 km, 70 km, let op: over 50 meter komt een verkeersdrempel, hier niet parkeren, kijk uit over 100 meter een wegversmalling.


Een autist ziet alles, hij ziet dat de bushalte nieuwe affiches heeft, hij ziet dat iemand bezig is met grasmaaien. ze slorpen alle informatie die er te zien is, zonder enige begrenzing naar binnen.
Hij ziet alles, behalve misschien de weg waarop hij moet rijden.
Vandaar dat sommige autisten geen auto mogen rijden, het wordt in ieder geval niet aangeraden.


Het is niet echt verboden in de wet, maar ze moeten soms wel een speciaal examen doen, om te kijken of de persoon met autisme het aan kan.

En veel ADHD-ers mogen ook geen auto rijden, omdat zij te impulsief zijn en geen geduld hebben, in het algemeen gesproken.
ADHD kan een gevaar zijn op de weg. dit blijkt uit Amerikaans onderzoek: adolescenten en volwassenen met ADHD hebben vergeleken met controles vaker ongelukken, meer snelheidsovertredingen en meer rijbevoegdheids-ontzeggingen.
Dit kan behalve met de concentratieproblemen en impulsiviteit bij adhd, ook samenhangen met (jonge) leeftijd, alcoholgebruik in het verkeer en man zijn.

Deze factoren verhogen het risico op ongelukken in het algemeen. de medicatie voor adhd doet over het algemeen de ernst van de ADHD afnemen, en bevordert de rijvaardigheid in onderzoek in simulators en op de weg.
Informatie over de keuring voor het rijbewijs bij ADHD is te vinden op de website van het CBR.


ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
In Nederland spreken we meestal van een aandachtstekortstoornis of hyperactiviteitsstoornis. iemand met ADHD is vaak hyperactief, impulsief en heeft problemen met aandacht.

Er bestaan drie typen ADHD:

ADHD-i: deze vorm van Attention Deficit Hyperactivity Disorder staat ook bekend als add. mensen met ADHD hebben vaak last van aandachtstekort of concentratieproblemen. hyperactiviteit en impulsiviteit komen bij dit type ADHD vaak minder voor.
ADHD-h: de kenmerken van dit type ADHD zijn aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit
ADHD-c: ook wel het gecombineerde type genoemd. mensen met dit type ADHD hebben kenmerken van beide vormen. het gecombineerde type komt het meest voor.

Typische ADHD kenmerken zijn:

-onder je niveau presteren: het zit er wel in maar het komt er niet uit
-chaos in je hoofd of een 'vol' hoofd
-snel wisselende stemmingen
-prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
-verstrooid zijn
-afwezig of dromerig zijn
-chronisch te laat komen
-veel twijfelen en niet gemakkelijk een beslissing kunnen nemen
-geen overzicht over tijd of geld
-enthousiast aan iets beginnen, maar het vervolgens niet afmaken
-bij interesse geen last van concentratieproblemen, anders wel
-moeite met ontspannen
-dingen eruit flappen
-teveel geld uitgeven
-niet lang stil kunnen zitten
-innerlijke onrust
-vreetbuien
-overgewicht
-alcohol- en drugsproblemen
-somberheid
-angstklachten
-relatieproblemen
-slaapproblemen

Hoe voelt adhd?:

Het is lastig om daar een antwoord op de geven omdat iedereen ADHD anders ervaart. er zijn wel veel overeenkomsten.
Het meest opvallende kenmerk zijn de concentratieproblemen die veel mensen met ADHD ervaren. ze krijgen dingen niet mee, letten niet op of vergeten iets snel.
Mensen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder hebben constant het gevoel dat er een tv in hun hoofd aanstaat op 10 kanalen tegelijk.

Sommige mensen ervaren ook constante ruis of muziek in hun hoofd. de mate van hyperactiviteit en impulsiviteit verschilt per persoon: de een kan geen seconde stilzitten of zijn mond houden, de ander kan dat wel maar ervaart meer innerlijke spanning of onrust.
De één komt door impulsief gedrag in contact met de politie, bij de ander blijft dit beperkt tot dingen eruit gooien die niet tactvol zijn.

Hoe herken je ADHD?:

Mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) herken je vaak aan de concentratieproblemen of het aandachtstekort.
Daarnaast zijn ze vaak ook hyperactief en impulsief.
Hyperactiviteit herken je aan niet stil kunnen zitten, wiebelen, vaak opstaan of druk en luid praten.
Impulsiviteit betekent niet goed kunnen remmen: dingen eruit flappen, spullen kopen die je eigenlijk al hebt of niet nodig hebt, ruzie maken terwijl dat helemaal niet de bedoeling was, teveel drinken enz.

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen zich over het algemeen op een andere manier ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes, op een ander tempo of in een andere volgorde.

Informatie wordt door hun hersenen op een andere manier verwerkt dan gebruikelijk. er wordt geschat dat ruim 1 procent van de nederlandse bevolking een autisme spectrum stoornis heeft. Mannen worden over het algemeen eerder met autisme geboren dan vrouwen. de oorzaak van autisme is nog niet bekend. De genoten opvoeding of het gedrag van de ouders speelt geen rol bij het ontstaan van autisme. Wel is autisme vaak erfelijk.

In oudere teksten over autisme kan je meerdere begrippen tegenkomen, zoals: klassiek autisme, het syndroom van asperger of PDD-NOS die begrippen gebruikt men niet meer. er is nog één diagnose en die noemen we ASS (Autisme Spectrum Stoornis). met het woord ‘spectrum’ geven we aan dat autisme in verschillende verschijningsvormen bestaat, waar je in meer of mindere mate last van kan hebben. De verschillende vormen van autisme worden dus niet langer benoemd.

Symptomen autisme:
Als je autisme hebt, heb je vaak last van:
-sociale en communicatieve beperkingen: als je de meest uitgesproken vorm van autisme hebt sluit je je vaak volledig af voor contact met andere mensen. ook kan het voorkomen dat je juist heel graag contact wil maken met anderen, op een manier die vreemd overkomt op andere mensen. soms is er bijvoorbeeld sprake van eigenaardig woord- of taalgebruik.


-moeite met het verwerken van informatie:

als je autisme hebt ben je vaak gevoelig voor bepaalde prikkels, heb je moeite met het verwerken van lichaamstaal en vind je het lastig om plotseling te schakelen tussen situaties.
-het herhalen van bepaalde patronen:

als je ASS hebt houd je je graag vast aan bepaalde patronen, heb je bepaalde routines waar je niet graag van afwijkt en kan je geobsedeerd bezig zijn met voorwerpen, onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s.

Niet iedereen met autisme vertoont dezelfde kenmerken. deze kunnen van tijd tot tijd verschillen en zijn afhankelijk van iemands stemming en de situatie.
Er zijn wel symptomen die bij een groot deel van de mensen met autisme voorkomen. deze symptomen zijn onder te verdelen in sociale en communicatieve beperkingen, vaste rituelen en moeite met veranderingen.


Vooral het begrijpen van lichaamstaal en het aanvoelen van de gevoelens van anderen is bij mannen vaak veel minder goed ontwikkeld dan bij vrouwen.

Er zijn heel veel mannen die meer met hun verstand doen dan met hun gevoel. Ze denken rationeel, ze houden zich graag aan de feiten en reageren oplossingsgericht op emotionele problemen. dat noemen we geen autisme. we stellen pas een diagnose als je gedrag of je manier van denken je op één of andere manier belemmert in je sociaal en maatschappelijk functioneren.

Sociale en communicatieve beperkingen:
-onvermogen om gevoelens, interesses, drijfveren en dergelijke aan te voelen en onder woorden te brengen
-geen besef dat de ander een andere belevingswereld heeft dan je zelf hebt
-de ander niet kunnen aanvoelen
-je niet op het gevoel van de ander kunnen afstemmen
-rationeel, feitelijk en logisch denken
-woordgrapjes niet begrijpen
-niet anders dan eerlijk kunnen zijn, ook als dit sociaal ongepast is
-de betekenis van lichaamstaal (non-verbaal gedrag) niet kennen
-sociaal onaangepaste lichaamstaal in onder meer het oogcontact, gelaatsuitdrukkingen of gebaren
-beperkte behoefte aan sociale contacten
-onvermogen vriendschappen en liefdesrelaties aan te gaan of te onderhouden

Moeite met veranderingen:
-weerstand voelen tegen en angst hebben voor zowel grote als kleine veranderingen in het leven zoals verhuizen, afspraken in de agenda die niet door kunnen gaan, maar ook het eten van onbekende gerechten of het dragen van nieuwe kleding of spontaan uitgenodigd worden door vrienden of familie
-de wereld klein en overzichtelijk houden en zo voorspelbaar mogelijk maken
-vasthouden aan vaste gewoontes en sterk hechten aan orde en netheid
-overgevoeligheid of juist ongevoeligheid voor prikkels, bijvoorbeeld geen pijn of kou voelen, of niet tegen bepaalde stoffen of geuren kunnen

Vaste rituelen:
-sterk hechten aan gewoontes en vaste rituelen, ook als die sociale problemen geven
-beperkte, vaste en soms diepgaande interesses
-stereotype spraak, bijvoorbeeld vaak dezelfde zinnen en woorden gebruiken
-vaak bepaalde bewegingen herhalen

Talenten:
Naast bovenstaande ‘beperkingen’ heeft iemand met autisme vaak ook een hoop talenten.
Zo zijn ze vaak erg gedetailleerd, eerlijk en zorgvuldig. veel mensen met autisme werken in de ict, een beroep dat vaak goed bij ze past.

Compensatiegedrag:
Er zijn ook mensen met autisme aan wie je dat bijna niet kunt merken. ze vertonen wel symptomen van autisme, maar weten deze symptomen te verbloemen door hun gedrag.
Vooral mensen met autisme die gemiddeld of meer dan gemiddeld intelligent zijn, vertonen compensatiegedrag. dit betekent dat zij zichzelf hebben aangeleerd hoe ze zich in een bepaalde situatie moeten gedragen.
Ze hebben bijvoorbeeld geleerd dat ze iemand moeten aankijken tijdens een gesprek of dat het ‘normaal’ is om iemand te vragen hoe het met hem of haar gaat.

Medicatie:
Mensen met ADHD of ADD krijgen vaak het medicijn ritalin voorgeschreven. dit bestaat uit (dextro)methylfenidaat, en dat geeft dat geeft eigenaardig genoeg bij mensen met ADHD een soort kalmte in de hersenen, terwijl het in principe juist een psychostimulerend middel is.
Ritalin en gerelateerde medicijn beperken de heropname van dopamine in de synapsen van de hersenen, en merken als adderall bevorderen juist de aanmaak van dopamine.


Daarom wordt aan kinderen liever de eerste soort voorgeschreven, dit om ongewenste gewenningsverschijnselen te voorkomen. aan oudere patiënten wordt vaker dextroamfetamine voorgeschreven, omdat bij 70% van volwassenen medicijnen van het type methylfenidaat niet werken.

Het zorgt voor een grotere vrijgave van dopamine en serotonine en dat zorgt er, simpel uitgelegd, ervoor dat de hersenen meer doelgericht bezig zijn en niet worden afgeleid door bijzaken.
Dat is eigenlijk het doel van dopamine, je bent helemaal gefocust op op één ding, bijzaken worden even naar de achtergrond gedrongen, zodat je alle aandacht op de taak kan richten die je aan het doen bent.

Dopamine is een boodschapper-hormoon dat ervoor zorgt, dat je het gevoel hebt dat iets belangrijk is. het gaat vooral om levensbelangrijke zaken, zoals voedsel, water, seks, en beloningen in het algemeen.
Alles wat plezier geeft aan het lichaam en het voortbestaan van levensbehoudende zaken, geven een dopamine flow als het gevonden wordt; het is eigenlijk de prikkel om door te gaan.


Het zorgt er ook voor dat je meer prioriteiten gaat stellen in de hersenen. daardoor werkt dit soort medicatie zo goed bij ADHD en ADD, het geeft een soort van geestelijke rust in de hersenen.
Maar volgens mijn idee zouden autisten misschien hier ook gebaat mee zijn, zodat ze misschien niet zo snel geprikkeld worden en getriggerd worden.

Het lopen in hetzelfde cirkeltje:
Er zijn nog nog veel meer dingen, die pas opvallen na een langere tijd met iemand uit het autistisch spectrum om te gaan.
Bijvoorbeeld altijd op dezelfde zitplaats te willen zitten in de stadsbus, altijd dezelfde kleren aan willen hebben, dezelfde route nemen naar bijvoorbeeld school of winkel.

Maar soms worden ook mensen uit het autistische spectrum een beetje moe van zichzelf en dan durven ze een keer een andere route te nemen of of uit hun comfortzone te komen en te experimenteren, maar dat vergt wel een stapje extra. Het kost moeite, maar het is nodig om uit de eigen vicieuze geestelijke cirkel te komen.

VERTRAAGD SNOEIPROCES VAN HERSENCELLEN ROND DE GEBOORTE

Autisme heeft te maken heeft met het (vertraagde) snoeiproces van hersencellen in de periode rond de geboorte. Men zou kunnen zeggen dat autisten meer hersenen hebben, maar minder verbindingen.
Daardoor kunnen zij gerichter en met meer detail denken. Moeite hebben ze echter met 'breed' denken en verbanden leggen. Ze hebben dus moeite met het integreren van verschillende soorten informatie, het grotere plaatje en overzicht.

WAT IS ER NU PRECIES AAN DE HAND IN DE GRIJZE MASSA?

WAT IS ER NU PRECIES AAN DE HAND IN DE GRIJZE MASSA?

Wat is autisme?

Met autisme bedoelen we autisme-spectrum stoornis (ASS). Vroeger onderscheiden we verschillende soorten autisme: klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) en McDD. Deze onderverdeling wordt steeds meer losgelaten.


Bij mensen met autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Daardoor hebben ze vaak moeite om sociale situaties goed in te schatten en vinden ze het lastig om met veranderingen om te gaan. Andere dingen kunnen juist weer heel gemakkelijk zijn zoals het heel nauwkeurig werken of het snel kunnen zien van details.

Lang werd gedacht dat autisme een levenslange aandoening was, maar steeds meer wetenschappers vinden het beeld van autisme als levenslange onveranderlijke aandoening te zwart-wit. Het is een ontwikkelingsstoornis, het beloop is niet altijd goed te voorspellen. Als de diagnose al op de kinderleeftijd gesteld is, kan een kind zich zo ontwikkelen dat in de loop van de puberteit eigenlijk niet meer gesproken kan worden van autisme.

Ook kan een kind in de puberteit of de volwassenheid pas vastlopen en dan de diagnose krijgen. En tenslotte kan een jongere in de loop van de puberteit een andere psychiatrische aandoening dan het oorspronkelijke autisme krijgen.

Autisme uit zich bij iedereen anders. Wat iemand lastig vindt of waar iemand juist goed in is, verschilt per persoon. Wel hebben alle mensen met autisme met elkaar gemeen dat ze moeite hebben om andere mensen goed te begrijpen en aan te voelen. Omdat ze moeite hebben met overzicht en het onderscheid tussen betekenisvolle hoofd- en bijzaken, hebben ze ook veel behoefte aan vaste patronen en voorspelbaarheid.

Mensen met autisme worstelen vaak met gewone alledaagse dingen. Het is daarom belangrijk dat ze leren herkennen welke situaties lastig zijn, signaleren wanneer de stress oploopt en vaardigheden aanleren om met deze situaties en oplopende stress om te gaan.

We weten niet precies hoeveel mensen met ASS er zijn. Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland lijkt een percentage van 0,7 tot 1 procent van de bevolking aannemelijk.
Wat zijn de kenmerken van autisme?

Sociale situaties zijn ingewikkeld
Mensen met autisme kunnen moeite hebben om te begrijpen wat andere mensen bedoelen. Doordat ze taal letterlijk nemen, de toon niet opmerken of non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukkingen, gebaren, toon) niet begrijpen.

Daarnaast vinden ze het moeilijk om contact met anderen te maken of een gesprek te voeren. Soms hebben ze minder behoefte om interesses te delen. Sociale situaties zijn vaak ingewikkeld. Zo is het voor hen lastig om in te schatten welk gedrag verwacht wordt en kunnen ze ongepast of onhandig reageren.

Herhalende vaste gedragspatronen en specifieke interesses
Mensen met autisme kunnen geobsedeerd bezig zijn met bepaalde voorwerpen, onderwerpen of hobby's. Vaak klampen mensen met autisme zich (angstvallig) vast aan bepaalde gewoonten, volgorde in handelingen, vaste routines en patronen.

Zij hebben een angstig en geobsedeerd verlangen naar gelijkblijvendheid en kunnen in paniek raken als er een detail in de omgeving verandert. Ook hebben ze vaak zeer rigide denkpatronen die bescherming bieden tegen teveel prikkels. Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuigelijke prikkels.


Autisme en andere psychiatrische problemen (comorbiditeit)

Het is mogelijk dat iemand naast autisme nog een andere psychiatrische probleem heeft. Dit wordt ook wel comorbiditeit of een comorbide stoornis genoemd. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, angststoornis, depressie, eetstoornis of oppositioneel gedragsstoornis. Uit onderzoek blijkt dat bij ongeveer 70 procent van de kinderen en jongeren met autisme psychiatrische comorbiditeit voorkomt.

Hoe verklaren we gedrag van mensen met autisme?

HOOFDSTUKKEN


IK EN DE DINGEN
-een boek over autisme-

 1. in de box/out of the box
 2. kleuterschool
 3. naar de lagere school
 4. vriendjes? not me
 5. Rainman?
 6. wat is er nou precies aan de hand in de grijze massa?
 7. een narcist is een plant die bloeit in de kou
 8. implosies/explosies
 9. schuilkleren en troosthondjes
 10. hulpmiddelen en tips en trucs
 11. partners en familie
 12. een eigen kamer, een plek onder de zon
 13. een eigen wereld
 14. obsessies
 15. de diagnose  -eindelijk
 16. maak van je afwijking je beroep?
 17. altijd in de Wajong?
 18. leven met gemiste kansen
 19. uniek maar eenzaam
 20. elk nadeel heb zijn voordeel
 21. advies en goede raad
 22. toekomst en slotwoord

MELTDOWNS

WAT IS EEN AUTISTISCHE MELTDOWN?
Een meltdown is een intense reactie op overweldigende omstandigheden -een volledig verlies van gedragscontrole. Mensen met autisme hebben vaak moeite om uit te drukken wanneer ze zich overbezorgd of overweldigd voelen, wat leidt tot een onwillekeurig coping mechanisme - een meltdown.

WAT TRIGGERT AUTISTISCHE MELTDOWN?
Meltdowns en shutdowns worden meestal veroorzaakt door hoge niveaus van stress, tot een punt waarop de persoon met autisme niet langer in staat is om ermee om te gaan. Deze kunnen worden uitgelokt door elke situatie, en kunnen het resultaat zijn van een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen over een periode van tijd (uren, dagen of zelfs weken).

MELTDOWNS
Veel autistische mensen hebben meltdowns. Het publiek vindt het vaak moeilijk om autistische meltdowns en driftbuien uit elkaar te houden, maar het zijn heel verschillende dingen. Als uw familielid of de persoon die u begeleidt een meltdown heeft, zoek dan uit hoe u erop kunt anticiperen, de oorzaken ervan kunt identificeren en de frequentie ervan kunt minimaliseren.


Een meltdown is een intense reactie op een overweldigende situatie. Het gebeurt wanneer iemand volledig overweldigd wordt door de huidige situatie en tijdelijk de controle over zijn gedrag verliest.
Dit verlies van controle kan verbaal tot uiting komen (bv. schreeuwen, gillen, huilen), lichamelijk (bv. schoppen, uithalen, bijten) of op beide manieren.
Een meltdown is niet hetzelfde als een driftbui. Het is geen slecht of stout gedrag. Wanneer iemand volledig overweldigd is, en het door zijn toestand moeilijk is om dat op een andere manier te uiten, is het begrijpelijk dat het resultaat een autistische meltdown is.

ANTICIPEREN
Veel mensen met autisme vertonen tekenen van onrust voordat ze een meltdown krijgen, dit wordt ook wel de "rumble stage" genoemd.
Ze kunnen tekenen van angst beginnen te vertonen, zoals ijsberen, geruststelling zoeken door herhaaldelijk vragen te stellen of lichamelijke tekenen vertonen, zoals schommelen of heel stil worden. In dit stadium is er misschien nog een kans om een meltdown te voorkomen.

Deel deze pagina