mijn binnenkort te publiceren gedichten uit tijden van corona

mijn binnenkort te publiceren gedichten uit tijden van corona

INHOUD GEDICHTENBUNDEL: ONDERLIGGEND LIJDEN 2020

VOORWOORD

Het jaar 2020 was een jaar van rebellie en berusting, van angst en nonchalance.
Het covid-19 virus zette de wereld op zijn kop. Maar de adempauze die de lockdown gaf, en de verstilling op straat en misschien zelfs in de hoofden van de mensen, zorgden voor creatieve experimenten op velerlei gebied.
Ik als schrijver, kon de stilte wel waarderen. Natuurlijk wist ik terdege dat mensen een strijd op leven en dood streden met het virus, en wil dit niet onderschatten.

De dichtbundel die u hier in handen heeft, is het resultaat van de tegenstrijdige gevoelens en maatregelen, die ons wereldbeeld voor altijd zullen bepalen.
Hoop, rancune, humor, aanvaarding, rebellie, alle emoties komen aan bod.

Deze bundel is de opvolger van de debuutbundel: "De Nacht Is Gratis," van dezelfde schrijver.
Men kan deze bundel zelfs zien als een tegenpool daarvan, rauwer, directer, misschien zelfs vrijer en onverdorven door literaire aspiraties. De schrijver wil niet meer aan mooischrijverij doen, maar desnoods choqueren met platte humor of stevige statements.


ONDERLIGGEND LIJDEN

gedichten uit tijden van corona

Simon Kist

Published by Simon Kist at Smashwords
Copyright © 2020 by Simon Kist
Cover: from Unsplash

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. If you would like to share this book with another person, please don't forget to mention the name of the author: Simon Kist, and the source from which you made a copy.
Thank you for respecting the hard work of this author.

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, mits u niet vergeet te refereren aan de naam van de auteur: Simon Kist, en de dichtbundel/e-book waarin de tekst oorspronkelijk gepubliceerd is.


BRANCH (Haiku)

Rainy afternoon
A small, curious branch waves
at the perfect star


AUTUMN (Haiku)

Hazy break of day
A menacing trees frightens
into the windows


WREDE SCHOONHEID

als onze lichamen weer
zijn gereduceerd tot
onbezielde atomen en
het profiel van je stappen
langs de oevers van de tijd
is bedekt door het sediment
van miljoenen jaren
zullen wij elkaar
dan nog herkennen
als we in de hemel zullen zijn?

of
zullen wij vreemden
tot elkaar zijn
zoals van voor onze ontmoeting?
zoals van voor onze geboorte?

dit alles denk ik
terwijl ik naar je kijk
hoe je speelt met ons kind
op het gras
van het bos van de stad van het land
van het werelddeel van de aarde
die draait om de zon in zijn stelsel
in een oneindig heelal

de wrede schoonheid van het leven


MEMENTO MORI

honderd jaar tussen onze blikken
we kijken elkaar aan op de schaarse foto's
het verhaal tussen
de regels proberen te zien
aan minuscule details

melancholie is
niets anders dan verlangen
dat de digitale doden
een gelukkiger leven
leden in de
hun toegewezen
frames

en dat alles af te leiden
uit het kwieke lopen
de opgewekte blik
het kokette staren
naar het zwarte oog

maar je weet
de treinen ontspoord
de huizen verbouwd
het vlees van de botten gevallen
de fotoalbums spoorloos verdwenen
alsof de ruimte niet ontledigd
de tijd in stukken gehakt
door hun adem en hartenklop
hun levensrecht
ontstolen aan de tijd

de atomen opnieuw geschud
voor een nieuwe kans
memento mori

 


HET BELOOFDE LAND

Rebecca had familie in New York en Tel Aviv
Ze had krulletjes en ik vond haar lief
Ik was haar Koning David, ook al was ik een goj
Dat vond haar vader niet zo mooi
Op een vrijdag mocht ik haar knopje beroeren
terwijl we elkaar melk en honing voerden
Het Beloofde Land heb ik echter niet gezien
Mesjogge schlemiel , shalom en mazzeltov.


MANDARIJNTJE IN PAPIER

mandarijntje met je losse huid
en parfum als een zomerhuid
een verantwoorde consumptie
voor kleuter en bejaarde

ze komen uit een ver land
een land van
hangmatten en golfplaten
en oude vrachtwagentjes

een kilo in een netje
er is er éen
omwikkeld met gevloeid papier
maar niemand weet waarom
misschien is ie wel bestemd
voor één iemand in het speciaal
iemand zoals jij

jij bent mijn mandarijntje in papier


OP DE SCHOUDERS VAN GIGANTEN

ik zoomde in op Google Maps
terug naar de roots, het dorp
waar ik geboren was
vrouwen in zomerjurk
op glimmend nieuwe fietsen
("dat was in mijn tijd wel anders!")
kerngezonde benen in een eeuwig zomers landschap

ik haalde hen met mijn cursor in
tot ze plotseling verdwenen waren
een algoritme had de gezichten geblurd
zoals de tijd alles langzaam wist

ik nam de bocht naar links, daar waar mijn ouders lagen
zij aan zij, zoals in het ouderlijk bed
(ik durfde dat te denken)
ik zoemde uit, tot ver in de hemel
en keek neer op de aarde
lengte en breedtegraad waar
heel precies hun graven lagen

ik zag twee wit glanzende stippen, de één wat doffer
dan de ander
de één wat meer recent
en ik barstte uit in
lang ingehouden tranen
die niet te stoppen waren
en dat hoefde ook niet, want ik was alleen
met Google Maps

en alles wat eens was
en ik zag de dagen die eens waren
de honderduizenden minuten uit mijn jeugd
met plotseling opgeroepen beelden
momenten, snapshots
mijn vader achter het stuur op een snikhete vakantie
hoe hij me leerde schakelen naar z'n twee
"remmen op de motor," mompelde ik

niet ver van hen liggen ook de jongens en meisjes
uit klas 2A van de Lagere School
uit de zwart-witte tijd van petten en strikjes
wat een pret hebben ze gehad
een generatie lost op in de vergetelheid
vervagend als een klassenfoto in een vergeten la

daar sta je dan
bovenop de omgekeerde piramide van de tijd
een onafgebroken harteklop
een DNA-estafette
de overlevers met hun kunst en vliegwerk
de toevallige passant werpt schalkse blikken
op haar heupen, de vonk in haar oog
een eeuwenlange ballade van zaad en pijn,
kraambed en moedermelk

het stokje ligt nu bij jou
laat het niet vallen
op de schouders van giganten
sta je


HET NIEUWE ABNORMAAL

bergen worden woestijnen
opa's worden jonge goden
geld stroomt uit de kraan
meisjes kijken je aan
niemand hoeft te slapen
dus haalt meer uit z'n bestaan
zonder naar de kloten te gaan

gebraden duiven vliegen
druipend van het vet over de daken
belanden in mondjes
op de juiste temperatuur
geluk wordt gewoon bijgedrukt
indien nodig
en anders kun je het lenen
van willekeurige baby's
die nooit naar school hoeven
want ze weten alles al

generaals delen de lakens uit
in bejaardenhuizen, files
lossen op in stranden
met vrienden die je perfect begrijpen
door de kleur van je aura

we stammen af van de bonobo's
dus stel je de taferelen voor
in kerken en kantoren
wanneer ieder alles goed maakt
met een geruststellend wippartijtje

en het mooiste is:
overal is gratis wifi!
ik kan simpelweg niet wachten
op het nieuwe abnormaal!

HET DOEN VAN BOODSCHAPPEN

ik werd wakker en ontvluchtte het huis
ik had behoefte aan een wandeling met een doel
zodat ik de dag kon heiligen

in de gang lag een folder
de rozijnen in de aanbieding
dat was nog eens duidelijke taal
ik keek wat de koelkast nog had
maakte geen aantekeningen
first in- first out
zoals elke generatie schuift richting haar graf

ik legde één winterpeen in de enorme kar
het was puur moderne kunst
voor degene die er oog voor had
sorry, mag ik even?
een frisse vrouw in de huwbare leeftijd
tussen de twintig en dertig bukte zich
uitgebreid, met haar prachtige baarheupen
en terwijl ze een groot geschapen winterpeen bestudeerde ving
ik haar blik en lachten haar ogen
en de erotiek was in de bonus vandaag
de kunst is dan om niks te zeggen

de dode dieren waren in de aanbieding
hun lijden luchtdicht verpakt
hygiënisch vermoord door het systeem
maar filosofen moeten ook eten
eerst komt het eten, dan de moraal

boodschappen doen als meditatie
gewoon geen vragen des levens
maar hoeveel kost het per liter
we kunnen het tot op de bodem uitzoeken
en een duidelijk antwoord verschaffen

de lange rij bij de kassa
brengt een trieste aanblik
van lelijke mensen gekleed in stijlloze slobber shirts
een elektroscooter met een levend lijk
een manipulator dringt zich lachend naar voren
lobbyend als een slang met zijn kar

de rij wordt korter
achter me staat een heetgebakerde backstabber
of een borderliner op drift
ik hoop dat ik snel aan de beurt ben
ik bekijk en evalueer wat ik heb
het meeste is basic en groot verpakt
niet lekker maar veel
'zoals mijn leven'
denk ik wat grimmig
'wilt u een bon, heeft u een pas'
als een razende pak ik alles in mijn tas
hoop dat bepaalde substanties elkaar niet bijten

ik schuif mijn kar
in de geheime opening van een andere
aan elkaar geklonken met een SM ketting
daar is de zon, daar ben ik buiten
het is al tien uur en nog geen koffie gehad


GEHEIM AGENT

ik ben een geheim agent
getraind in onopvallendheid, maar
alles wordt genoteerd in code
ook de schijnbaar onbelangrijke details:
zoals je lachtte in een bootje
dossiers worden aangelegd
over jouw gezicht onder de maan in Parijs

je bent een smeltend ijsblokje
in het longdrinkglas
van de eeuwigheid
de kermismachine schuift gestaag
iedereen over de rand
en tenslotte is alles getuimeld
wat laat je achter
dan wat zinloos gerinkel in de marge?

daarom: waarom voorzichtig leven
als porselein wat opzichtig in de kast staat?
het leven is geen rusthuis
maar een verbeten vlucht naar voren


LEVEN IN HET KLAD

ik heb ontdekt dat
leven in het klad
uiteindelijk best goed werkt

ik bedoel je kan het later
altijd nog corrigeren
een woordje hier
een zinnetje daar die scene schrappen
waarin je katjes knijpt in het donker
het woordje haat vervangen door het woordje lief
omdat het beter rijmt
en ook goed is voor het verhaal
wat je jezelf liegt

gewoon lekker vrij
alles laten stromen
een beetje krassen in de kantlijn
zul je net zien dat het daarom draait

en dan: een afgerond geheel
presenteren op handgeschept papier
een zeer dun boekje
wordt bijgezet op de plank
ach, niemand zal er nog in bladeren


DINGEN DIE LATER NOG VAN PAS KUNNEN KOMEN

de tafel van zeven zonder haperen
kunnen opdreunen Hoogezand-Sappemeer
blind kunnen aanwijzen op de kaart
dronken helderziendheid en dingen
zeker weten in een bar bij volle maan

de kunst van het wegkijken
als een zomermeisje te mooi is
de kunst van verdwalen
en een andere weg vinden

mentale foto's maken
van een gebaar een oogopslag
altijd: ja dat staat je goed zeggen
dat is eigenlijk les één
al je cookies verwijderen
en opnieuw beginnen
(en dat had ik moeten doen)

gemiddeld kun je drie keer overnieuw beginnen
maar dan is de accu meestal op
een laatste rit naar de schroothoop
teruglopen door de weilanden
met een vrijwaring in je hand
ik floot dan altijd prachtige liedjes
zomaar uit het niets

de kunst je kop niet boven het maaiveld steken
als er gemaaid wordt
of de kogels fluiten
de kunst van net doen
alsof je niets gezien hebt
de kunst van heel zachtjes praten
totdat je alleen maar zwijgt


ONLY HUMAN

the soul is neither male nor female
the soul just wants to be free
the soul wants to seek and understand
experience and grow
the soul just wants to see beauty forever

life wants to grow and flourish
but life needs death
beauty needs ugliness
it's just a perspective
life goes on
even if you die
there can be no life without death in nature
the circle of life
although cruel to an individual
is healthy for the whole

we can't even understand
our blood carries sugar and oxygen to our cells
carries around your defensive cells, nutrition and hormones
actually it is just water and iron from the stars
you are made from carbon, water and supernova atoms
inspired with a spark

animals will see you as an animal to be afraid of
you see animals as food
don't let it get to your head, human
one day you will not walk the earth
the time will come when mankind will live on the earth
not anymore

and the earth will just keep on turning
for millions of years and more
think about it
think about it deeply
look at the stars and marvel
be humble


MONDRIAAN

een huis is een rechthoek om de ruimte
het lichaam omkadert zichzelf

jouw leven een blauw stipje op het canvas
contrast tot de leegte eromheen
niet zonder reden juist daar geplaatst
waar het moet

zonder denken ziet het oog
soms een glimp
van de waarheid

SIMPEL IS HET NIET

je zou kunnen zeggen dat
je hier bent
door een lange reeks
van toevalligheden
of microbeslissingen

je zou kunnen zeggen
dat alles is
zoals het is

je zou kunnen zeggen:
let it be

ondertussen speelt mijn kind met lego
zich van geen kwaad bewust
weet niets van Dachau
of dansende sterren
ignorance is bliss


ALWEER SEPTEMBER

de rust is weergekeerd op de stranden en in de struiken
op wat spinnenwebben na die glinsteren in de ochtendzon
het is nu tijd voor binnenvetten en wat nagezomer
maar iedereen weet: het is voorbij tot aan mei

we hebben hopelijk zoveel vaart gemaakt
dat we we kunnen doorrollen tot aan kerst
en dan omhoog precies tot aan 1 mei
ik denk dat het wel weer gaat lukken
je krijgt er routine in zeg maar
ik ga ook niet scheiden of verhuizen
dus alles blijft zogenaamd bij het oude

de r is in de maand
de r van regenjassen en natte fietsen
de r van rupsbanden door lege maisvelden
nee, laten we geen oorlog beginnen, alweer
vooral als het niet strikt noodzakelijk is

en het is niet noodzakelijk, we zitten met het bord op schoot
de poes en de hond met hun buikje rond
de kilte van de avondstond
moeder de vrouw breit een sok
oh nee, zet een selfie op instagram
de playstation snort behaaglijk
de bom is nog steeds niet gevallen
en indien wel merk je er toch niets meer van
de pillen slaan goed aan
ja, ik voel me happy, echt

de administratie klopt als een bus
en alles is betaald
in mijn familie komt geen kanker voor, sterke genen zal het wezen
alleen wat gekte hier
en daar maar beheersbaar

dus ik zeg: ik zie je in mei
vooralsnog geen reden tot paniek


ER IS ZOVEEL MEER

onder de loep is een strand een heelal
van spiegeltjes en kralen
is bij het morgenlicht je oog een kanten spiraal van goud
is bij de avond je haar verlicht
als de bijbel van Rembrandt
krioelt een druppel van het leven
uit de koekoeksklok van je DNA

DINGEN DIE LATER NOG VAN PAS KUNNEN KOMEN

de tafel van zeven zonder haperen
kunnen opdreunen Hoogezand-Sappemeer
blind kunnen aanwijzen op de kaart
dronken helderziendheid en dingen

zeker weten in een bar bij volle maan
de kunst van het wegkijken
als een zomermeisje te mooi is
om waar te zijn

de kunst van verdwalen
en een andere weg vinden
mentale foto's maken
van een gebaar een oogopslag
altijd: ja dat staat je goed zeggen
dat is eigenlijk les één

al je cookies verwijderen
en opnieuw beginnen
(en dat had ik moeten doen)
gemiddeld kun je drie keer overnieuw beginnen
maar dan is de accu meestal op

een laatste rit naar de schroothoop
teruglopen door de weilanden
met een vrijwaring in je hand
ik floot dan altijd prachtige liedjes
zomaar uit het niets

de kunst je kop niet boven het maaiveld steken
als er gemaaid wordt
of de kogels fluiten
de kunst van net doen
alsof je niets gezien hebt

de kunst van heel zachtjes praten
totdat je alleen maar zwijgt

STAD

de vrachtwagen rammelt en remt
de werksoldaten starten de machines
vallen luidruchtig aan
op de ochtendrust
leven:vecht er niet tegen
het is een regenachtig trottoir
waar een bloem groeit door het beton

de natuur vergeet niet haar eigen wet
leef, ondanks alle weerstand
de stoffige bloem verlangt stilletjes
naast het langsrazende verkeer
naar de platonische kus van de zon

jongens rennen als natte honden in de regen
verlaten ramen, waar weduwen en gekken
schuilen voor de mensen
een drukke, stinkende straat

advertenties gillen wat belangrijk is
hamburgers, tijdelijke baantjes, Galaxy's S10
langs de trottoirs wachten taxi's als lonkende hoeren

vecht nooit met een zwerver
iedereen is een anonieme zwerver
kijk langs zijn fles
kijk naar zijn pijn

het leven is een grimmige jongen
die onlogisch wandelt,
als een monnik die danst
met de duivel in de nacht
werk, rekeningen en de dood
dat is het, min of meer

een piepkleine, puntige kiezel
rammelt van binnen
daarom,
daarom kun je niet springen


LEVEN IN HET KLAD

heb ik net ontdekt dat
leven in het klad
uiteindelijk best goed werkt
ik bedoel je kan het later

altijd nog corrigeren
een woordje hier
een zinnetje daar die scene schrappen
waarin je katjes knijpt in het donker
het woordje haat vervangen door het woordje lief
omdat het beter rijmt

en ook goed is voor het verhaal
wat je jezelf liegt
gewoon lekker vrij
alles laten stromen
een beetje krassen in de zijlijn
zul je net zien dat het daarom draait

en dan: een afgerond geheel
presenteren op handgeschept papier
een zeer dun boekje
wordt bijgezet op de plank
ach, geen hond zal het ooit nog lezen


BEGINNEND FILOSOOF

je zou kunnen zeggen
dat je hier bent
door een lange reeks

microbeslissingen
je zou kunnen zeggen
dat alles is
zoals het is

je zou kunnen zeggen:let it be
ondertussen kijkt mijn kind naar Disney
zich van geen kwaad bewust
weet niets van Dachau
of dansende sterren
ignorance is bliss


GEHEIM AGENT

ik ben een geheim agent
getraind in onopvallendheid, maar
alles is genoteerd in code

ook de schijnbaar onbelangrijke details
zoals je lacht in een bootje
dossiers worden aangelegd
over jouw gezicht onder de maan in Parijs
je oogopslag op woensdag 12 mei
sturen we naar het Ministerie van Waarheid
voor nadere analyse

de kermismachine schuift langzaam
iedereen over de rand
en tenslotte is alles getuimeld
wat laat je achter dan
wat zinloos gerinkel in de marge
daarom: waarom voorzichtig leven
als porselein wat opzichtig in de kast staat?
het leven is geen rusthuis
maar een verbeten vlucht naar voren

je bent een langzaam smeltend ijsblokje
in het longdrinkglas
van de eeuwigheid

HET VROLIJKSTE GEDICHT OOIT GEMAAKT

APK, BMW, AOW
kleine penis, hangtieten
werk, wachtkamers rekeningen
dat is het min of meer

NSB DDR KKK
oma's door de schoorsteen
puppy's door de shredder
Graf te Blauwhuis

ABBA BZN CDA
verdrinken in een gierput
of met een beetje luck
vallen onder een truck

UWV ABP POV
Mein Kampf, Koran, De Avonden
anale fistel kunstgebit
de pest, corona, SBS6
rinkelkinkelend gekkenhuis


DOUCHE-INGEVING NUMERO 83

gek zijn heeft zijn voordelen
je kan bijvoorbeeld
de afwas laten staan
of je huis versieren met
een surrogaat familie


HET NIEUWE ABNORMAAL

bergen worden woestijnen
opa's worden jonge goden
geld stroomt uit de kraan

meisjes kijken je aan
niemand hoeft te slapen
dus haalt meer uit z'n bestaan
zonder naar de kloten te gaan

gebraden duiven vliegen
druipend van het vet over de daken
belanden in mondjes
op de juiste temperatuur

geluk wordt gewoon bijgedrukt
indien nodig
en anders kun je het lenen
van willekeurige baby's
die nooit naar school hoeven gaan
want ze weten van nature alles al

generaals delen de lakens uit
in bejaardenhuizen, files
lossen op in stranden
met vrienden die je perfect begrijpen
door de kleur van je aura

we stammen af van de bonobo's
dus stel je de taferelen voor
in kerken en kantoren
wanneer ieder alles goed maakt
met een geruststellende coïtus

en het mooiste is:
overal is gratis wifi!
ik kan simpelweg niet wachten
op het nieuwe abnormaal!


NA DE REGEN

regen op het raam
de straat geurt naar nat beton
een meeuw zweeft op licht

een kat verkent behoedzaam
de nieuwe werkelijkheid
gevallen tak bloedt langzaam dood

de klok slaat twee uur
een man kijkt naar buiten
verkent behoedzaam
zijn nieuwe werkelijkheid

GEWOON TOT HET GAATJE

we gaan altijd maar door
je sterft in een net bedje
of je wordt getroffen door een meteoor
niemand kan het weten, niemand kan het zien

het zal toch eens gebeuren
en plotseling bovendien
al slik je vitaminen
en leef je gezond

er zijn geen punten te verdienen
denk niet dat je de dood ontkomt


KUNSTTWIJFEL

hoe kun je gedichten schrijven
als je onderaan de piramide van Maslow bungelt
en je vrouw altijd zeurt
en het geld altijd op is
en vooral: wat is het nut?

SPIJTVREES

een hond leeft tien jaar ongeveer
een mens zo'n zeventig meer
god houd alles bij

de echte namen van iedereen
of misschien ook niet
je weet niks behalve dat je leeft
maar in verhalen zal je leven
er zijn, nu al, plaatsen

waar je nooit meer terug zal komen
een jongen doet een gitaarheld na
een man doet een dichter na
(dit zijn geen tijden voor gitaarhelden
op gedichten zit niemand te wachten)

in de dageraad staan
laarzen wachtend
op de nieuwe helden

het is een mooie
dag vandaag


DE TIJD GROEIT DOOR ONS HEEN

ik
leef
op de
grens van de
toekomstige tijd
die me steeds een stapje voor blijft
terwijl het verleden langzaam vervaagt als een droom


OPSLAAN BIJ FAVORIETEN

een goed bericht en een slecht bericht:
je leeft maar niet voor altijd
vandaag
is een mooie dag
opslaan bij favorieten

je weet niks behalve dat je leeft
dit zijn geen tijden voor gitaarhelden
in verhalen zal je leven

er zijn plaatsen waar je nooit meer terug komt
het komt altijd goed, hou dat in gedachten
neemt u daar maar plaats, god komt zo
in verhalen zal je leven, of

dingen gebeuren en
dat is het
veel mensen weten
samen alles

dans me naar het einde van de liefde


CORONA-LENTE

'de lente!' grinnikte ik, 'ja lente!'
en dus schreeuwde ik: 'zijn we klaar voor de rebound?
want de spanning loopt op
vanaf nu wordt er teruggeschoten!

ik heb mijn uitlopers geschoren
gretig hanteerde ik de tondeuze
nu al in mijn buurtje
met mijn kraaienkapsel
een influencer

plots hoorde ik wat gezang
een kakofonische gekakel
een gekwelde kokhals koert op tv
plots was iedereen een geleerde onheils-profeet
de sfeer was goed verpest
wie de bal kaatst en zo
het is het seizoen van het grijze sterven
de dood, de onpartijdige scheidsrechter
die alles ongedaan maakt

ik zag vandaag een reiger
zijn slimme bek als een roestige briefopener
stokstijf en roerloos te loeren
de aankomende aanval te plannen
op een meerkoet-kuiken, net uit het ei
de eerste uitstroom van de lente

ik dacht: 'meerkoet mama: let op je geesteskind!'
waar ik zeg: reiger
bedoel ik Corona
waar ik zeg meerkoet-kuiken
bedoel ik iedereen
stop de tijd en zet geen jokers in

ik heb gedroomd van de boetes
ah, George Orwell was duidelijk aan het outsourcen
een bittere sprong voorwaarts
de macht creëert nooit
maar is een klein irriterend
steentje in een grote zwarte laars
die stampt in je gezicht
-voor altijd-

word wakker en gooi de boel omver
gooi de kont tegen de krib
ontdek wie je vrienden zijn


BLIKSCHADE

in een koninkrijk vol huisraad
was ik een wachter en jij een godin
de onbegeleide gekken wachtten achterin
het gebroken hart dat zich zo goed aanpastte
nog steeds aan het herstellen, nog steeds aan het herstellen

je kwam voorzichtig schoonmaken
en dus kwam je zachtjes giechelen
en je ogen haakten in de mijne
er stond een vleselijk wezen
ik gaf gewoon alles, alles maar toe
en je ogen hebben alle heilzame kracht
alleen dit en een jongen binnen

ik was een domme domme robot en jij had de jeugd
ik verloog mijn leven
iets luider dan de waarheid

ik was een patiënt en jij een verpleegster
ik was een wrak en jij logeert nu in mijn kamer

de oude hond glimlachte
de dieren kijken nooit achterom


LACHWEKKENDE OVERMOED

heel even was ik de laatste mens op aarde
en wist driekwart van alles wat er te weten valt
heel even was ik onsterfelijk sterk
en kon alle meiden krijgen
dat was lang geleden nu

lachwekkende overmoed
de schijnwerper van de tijd
richt zich op de nieuwe jeugd

je botten zitten los
je haren vallen uit
heel langzaam en toch snel
gaat je tijd voorbij

UN POÈTE MAUDIT

in je bruine kerrie kont
groeien bloemen van plezier
en brandnetels
dronken van verderf


GEKKE HENKIE NO MORE

ik ben een freeloader
net als de vogeltjes in de lucht
kijk, ik loop van je plantage af
wat nu?


REIS NAAR NERGENS

vergeet uw bagage niet
maar ik,
ik reis licht als een zwerver
ik kijk naar de achterkant van huizen
waar mensen die je nooit zal kennen
ongeveer jouw leven leiden
maar toch, met andere variabelen
op hetzelfde punt uitkomen

zij weten precies
bij welke halte
uit te stappen
wat voor jou het midden van nergens is
is voor hen bekende grond
en je trein dendert maar voort
het verschil van spanning

tussen de hemel en de aarde
zet zich om

in kracht en beweging
(nu de richting nog)
wanneer naderen wij onze eindbestemming?

of zal deze trein verder gaan als?
vergeet niet uit te checken
vergeet vooral niet uit te checken


LATER ALS JE GROOT BENT

ik ben een cowboy van de geest
ik ben niet bang om hard te leven
mijn ziel, dat ongetemde beest
wil ik de vrije teugels geven

een gevecht van man tot man
om mijn eer te beproeven
een shoot-out in het middaguur

ik grijp mijn wapens
met geoefende trefzekerheid
ik droomde van bergen en rivieren

maar het werd een huis in een straat
en een baan van acht tot vieren
voor cowboys is het nu te laat

ZOMER 1974

er hing regen in de lucht
het land geurde
fel, als de prikkelende
pijn van een schaafwond
toen ik nog een kind was
we gingen bonen plukken

koude dauw viel
van de taaie struiken op onze handen
boven ons bouwden groots en magistraal
onweerswolken een schemerige kathedraal
de hemel hield een geheim en donker beraad
als toverpriesters met lange grijze baard
ik raakte terloops haar hand aan
ze bloosde en verlegen
is ze met plukken verder gegaan

de stilte had een gloed gekregen
na verloop van tijd
vroeg ik met een vreemde stem
of ze het niet koud had
ze zei: het valt wel mee
en ik kreeg knikkende knieën
en werd opeens zo wee
het gevoel van: warme limonade, een kwal in zee
die bij het zwemmen rakelings
langs je buik strijkt
de dunne pijn van een tand
die eindelijk los komt

het onweer brak los
de vette druppels klapten
als rotte peren op de grond
en tikten hard op onze ruggen
terwijl we renden naar de bomen
om te schuilen bij de fietsen
we waren doorweekt toen we
daar hijgend aankwamen

maar toen je lachend naar me keek
door je blonde haar
dat nu in natte slierten
over je ogen en je mond hing
wilde ik hier en nu
een huis voor je bouwen
met een kachel en een kat

voor altijd samen
warme melk met je drinken
terwijl de kamer zich langzaam vult
met de herfstige geur
van je opdrogende haar


SCENES UIT EEN HUWELIJK

blik stem
oog vonk
vuur geur
bonk schonk
lach dag
vuur dier
bloed zaad
zoen ziel
twee saam
sleur zeur
zeep serie
kind kat
één twee
eenzaam
wip zip
zonde zucht
schaam streek
praat traan
haat straat
drank nacht
wond zout
koffer deur
hap slik
over uit


GEEN PUNTEN

we gaan altijd maar door
je sterft in een net bedje
of je wordt getroffen door een meteoor

niemand kan het weten, niemand kan het zien
het zal toch eens gebeuren
en plotseling bovendien

al slik je vitaminen
en leef je gezond
er zijn geen punten te verdienen
denk niet dat je de dood ontkomt


SPIJTVREES

een hond leeft tien jaar ongeveer
een mens zo'n zeventig meer
god houd alles bij
de echte namen van iedereen

of misschien ook niet
wat maakt het uit voorbij
is voorbij
er zijn, nu al, plaatsen

waar je nooit meer terug zal komen
je weet niks behalve dat je leeft

maar in verhalen zal je leven
een jongen doet een gitaarheld na
een man doet een dichter na
(dit zijn geen tijden voor gitaarhelden
op gedichten zit niemand te wachten)

in de dageraad staan
laarzen wachtend
op de nieuwe helden

het is een mooie
dag vandaag

WAARVAN AKTE (een gedicht over liefde)

wat jij nodig hebt is
een warme douche, een bord erwtensoep
en een goede beurt
zei zij
'dat is nogal drastisch,' vond ik

kom nou maar en ze gooide haar benen
open en krabde aan haar dijen
'moet ik niet eerst douchen?'
'ja, het gaat niet om de volgorde, dat heb ik niet gezegd'

de hond was jaloers en ging boven haar hoofd liggen
ondanks dat beet hij niet
zo, en nou gauw douchen, jongen
'en mijn erwtensoep?'
'ja, doei,' en ze snurkte al
toen hij bij de deur was

wat kan de liefde toch mooi
en puur zijn

BLAUWE PERIODE

BLAUWE PERIODE

men moet opnieuw en steeds opnieuw
zich uitvinden, zich vinden
als op de oude route
de voeten lichtelijk dolgelopen zijn

dus, vandaag sluit ik mijn blauwe
periode af en begin de gele
zet het grof vuil aan de straat
zeg eindelijk waar het op staat
schrijf een brief aan mezelf
zet hem tegen het glas
of beter nog in mijn jas

het is dit, of langzaam dood gaan
lebensraum hebben we nu behoefte aan
hoop niet dat ik terug moet keren
in een gebombardeerde stad
Nou, op pad!

het is wel een verdomd koude dag
om groots en meeslepend te leven

oké, ander keertje dan

LEBENSRAUM

LEBENSRAUM

men moet steeds zichzelf opnieuw
uitvinden liever nog dan
wat lichtelijk bij te sturen

dus vandaag sluit ik mijn blauwe periode af
en begin de gele
zet het grof vuil aan de straat
zeg de ander waar het op staat
schrijf een brief naar mezelf
zet hem op tafel tegen een glas
of beter nog in mijn jas

het is dit, of langzaam dood gaan
Lebensraum hebben we nu behoefte aan
hoop niet dat ik terug moet keren
in een gebombardeerde stad
Nou, op pad!

het is wel een verdomd koude dag
om groots en meeslepend te leven
oké, ander keertje dan

op een gegeven moment
ben je gewoon
simpelweg te oud
om nog een nieuwe draai
aan het wiel te geven

EEN LIED VOOR ALGEMENE BEGRAFENISSEN

EEN LIED VOOR ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN

er zijn plaatsen
waar je nu nooit meer terug kan keren
je weet niks behalve dat je leefde
maar in verhalen leef je

een jongen doet een gitaarheld na
een man doet een dichter na
(dit zijn geen tijden voor gitaarhelden
op gedichten zit niemand te wachten)

op de laatste dag zal ook de kat nog spinnen, de sirenes loeien
wat ik wil zeggen: het leven gaat door
je hebt de blauwe diamant
wat je ziel is, gedragen door de tijd

misschien zal iemand huilen die jou lief had
de zee zal zout klotsen de vogels zullen zingen

om de honderd jaar moeten de paleizen branden
de dolende monsters gedood

in de dageraad staan
zevenmijlslaarzen wachtend
ongetemde onbevangen drieste pasgeboren doldrieste drieste dierbare gedurfde nieuwe helden

ER IS ZOVEEL MEER

ER IS ZOVEEL MEER

onder de loep is een strand een heelal
van spiegeltjes en kralen
is bij het morgenlicht je haar
een kanten spiraal van goud
is bij avond je gelaat verlicht
als de bijbellezer van Rembrandt,
krioelt een druppel van leven
in het koekoeksei van je DNA

en onder het plaveisel het vermoeden van strand
onder de tijd het vermoeden van vibrerende zuiverheid
het oog van de dag
dat al het woeden teder gade slaat

sous les pavés, la plage!

WAARVAN AKTE (een gedicht over ware liefde)

WAARVAN AKTE

wat jij nodig hebt is
een warme douche, een bord erwtensoep
en een goede beurt
zei zij
'dat is nogal drastisch,' vond ik

kom nou maar en ze gooide haar benen
open en krabde aan haar dijen
'moet ik niet eerst douchen?'
'ja, het gaat niet om de volgorde, dat heb ik niet gezegd'
de hond was jaloers en ging boven haar hoofd liggen
ondanks dat beet hij niet

zo, en nou gauw douchen, jongen
'en mijn erwtensoep?'
'ja, doei,' en ze snurkte al
toen hij bij de deur was

wat kan de liefde toch mooi
en puur zijn

WELCOME TO MY HEART (songtekst)

WELCOME TO MY HEART

don't tear it apart
just walk like you do
I gues that will do

now just sit here and talk
about anything will do
I just watch your lips
that will be enough

yes, you are fine
please don't change your way
to be alive, that's all for now
and later on we kiss
or dance in town

yes, a sentimental fool
let's dance for a while
any music we like
I let you free
you make me laugh
I knew you were around
just in time
the missing part arrived

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH

om de honderd jaar moeten de paleizen branden
de dolende monsters gedood

in de dageraad staan
zevenmijlslaarzen wachtend
op nieuwe helden

DE SLACHT

DE SLACHT

je wimpers je ogen als vochtige zuidvruchten
snuivend en schichtige blikken ruk je aan het halster
geen trek meer in troostverraad van hooi
op zoek naar een uitweg
mannen in blauwe overalls roken shag bij de zwarte deur

over een halfuur hang je aan de haak uitgebloed en gebruikt
een geplande dood vandaag nog
laatste schop laatste trap je bonkt je lomponschuldige massa tegen de kar
tot je in positie bent gebracht
voor het masker en de pin en je weet van niets meer
de zonnige weide en het dartelen in mei

je bent nu een product en je graf is een vrieskist
je huid, alles wordt gebruikt.
als een useful idiot die je was van dag één

roestvrij staal en waterslangen
zie ze daar de mensen die mij
mijn eigen melk te drinken gaven alsof ze van me hielden

ze zetten straks een mes in mijn zachte huid
mijn warme zachte buik
terwijl mijn blauwzwarte ogen breken in het neonlicht
en mijn hart mijn laatste bloed pompt
in de goot
ze onteren mijn zachte buik en adem

aan het mes geregen en opgehangen
met mijn schaamte opengesneden
en gestempeld als eetbaar

met een hakbijl de ruggengraat gespleten
waar eens vingers van liefde toch ooit speelden
liefkozend voelden
of ik al vet genoeg was

onteerd en vernederend je ingewanden
zwaar stomend dansend in een kruiwagen

slinger ik aan de haak
terwijl mijn roze neus van zacht rubberenleer
heel tragikomische bewegingen maakt
over glad en vet beton

nu ik er toch niet meer ben
vreet me op
gebruik me tot de laatste zeen
zodat ik niet voor niets geleden heb
zodat ik niet voor niets geboren ben
alsof ik niet voor niets eens leefde

HET IS MEI EN HET REGENT

HET IS MEI EN HET REGENT

Nederland: een fietsketting vastmaken in de regen
bejaarden die grapjes maken uit 1955
tegen lieve kassameisjes
omleidingen van alle straten

je medemens niet te bereiken in zijn bubbel
vergroeid met de smartfone
nergens kun je aankloppen
pillen  op en niemand neemt op

Parijs is best romantisch als je
geen huwelijk from hell hebt
de maand is lang het leven is kort
solliciteren via Meet

het wordt toch weer niets
het leven is prachtig
maar nu even niet

HAD JE VEEL GEMIST

HAD JE VEEL GEMIST

had je veel gemist
als je het toch niet wist
ik wou dat ik het wist
niet geboren
is naast de pot gepist
maar lig je in je kist
is je geheugen ook gewist
maar ik had het feestje
niet graag gemist
dit geeft een rare twist

FAIR USE POLICY

FAIR USE POLICY

Deel deze pagina