1. jun, 2021

een narcist is een bloem die in de kou bloeit

een narcist is een bloem die in de kou bloeit
in een plekje zonder licht of schaduw

 

Dichten is micromanagement met taal, het slijpen van een keiharde diamant, het breeduit denken buiten het denken om in een creatieve trance.
Met zuinig omgaan met woorden schoonheid creeeren.