MIJN NIEUWE BUNDEL: VUURWERK EN GEDANS

 

https://www.smashwords.com/profile/view/simpelmans

 

VUURWERK EN GEDANS


 
een dertigtal uitgehouwen gedichten

 

  Simon Kist

 

 

Published by Simon Kist at Smashwords

Copyright © 2022 by Simon Kist

opgedragen aan mijn ouders
contact of vragen aan de schrijver: betonpomp@gmail.com
Cover:  Unsplash

This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you are reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to Smashwords.com and purchase your own copy. Thank you for respecting the hard work of this author.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

VOORWOORD:

Poëzie gaat over het zien van het bijzondere in het alledaagse en het verheffen ervan.
Het gaat er om nieuwe en verrassende conclusies over het leven te trekken, zodat de lezers de dingen in een onbekend licht zien.

Uiteindelijk gaan deze gedichten, zoals eigenlijk alle gedichten over de liefde en over de dood, over verwondering en de natuur, herinnering en berusting, groei en gezin.
In feite dus over schoonheid en het menselijk bewustzijn.

De gedichten in deze debuutbundel ademen een melancholische, diep menselijke en filosofische sfeer, en gaan over de nietigheid van het menselijk bestaan in relatie tot de tijd en kosmos, het menselijk onvermogen en de onmogelijkheid tot echt contact, existentiële vragen, maar ook zijn er luchtige en kolderieke gedichten in deze debuutbundel te vinden.
De gedichten in deze bundel zijn hoogst origineel, simpel maar diep, in een heldere maar toch poëtische taal geschreven.

Hopelijk zal deze debuutbundel bundel vele lezers kunnen aanspreken.

selectie van 36 van mijn gedichten die ik geslaagd vind, maar dat is ook maar een mening ;-)


 1. ELEGIE UNIVERSALIS
 2. ER IS ZOVEEL MEER
 3. MONDRIAAN
 4. DE STAD
 5. DE GEDICHTENFABRIEK
 6. MIJN OUDERS
 7. LEVEN IN HET KLAD
 8. GEDICHT VAN DE STRATENMAKER
 9. WONDERKIND VAN ALLE MENSEN
 10. GAUW TEVREDEN
 11. ZICHTLIJNEN/INTERIEUR/DAGEN EN JAREN
 12. DUIZEND METER FILM
 13. BLAUWE PERIODE
 14. DE PRECISIE VAN DE WERKELIJKHEID
 15. DE NACHT IS GRATIS
 16. DE HONGER VAN HET HUNKEREND HART
 17. LANDSCHAP
 18. WREDE SCHOONHEID
 19. FILOSOFIE VOOR BEGINNERS
 20. ALLE DINGEN DIE GEBEUREN
 21. ONVOLTOOID TOEKOMSTIGE TIJD
 22. ALWEER SEPTEMBER
 23. DINGEN DIE LATER NOG VAN PAS KUNNEN KOMEN
 24. MANDARIJNTJE IN PAPIER
 25. DE ACHTERKANT VAN HUIZEN
 26. FOTO'S WORDEN OUDER DAN MENSEN
 27. HET NIEUWE ABNORMAAL
 28. ONTWIKKELINGSTIJD
 29. HAD HET ANDERS
 30. GREASE
 31. ZELFBEELD
 32. VUURWERK EN GEDANS
 33. OP DE JEUGD
 34. DUWBAK LINDA
 35. ALLES GAAT ALTIJD MAAR DOOR
 36. LAAT MIJ DOOR DE WINTER SLAPEN

 

     


01. ELEGIE UNIVERSALIS

er zijn plaatsen waar je nu nooit
er zijn tijden waarin je eens ooit
je weet niets meer, maar je was
je liep door deze straten

je probeerde en je zocht
met vuurwerk en gedans,
ploeterend door de killing fields

je hebt je blauwe diamant, dat is de ziel
op eigen handen door de tijd gedragen,
en schoon aan gods voet gelegd

misschien zal iemand huilen die jou liefhad
de zee zal zout klotsen, de vogels zullen zingen
op de laatste dag zal de kat nog spinnen, de sirenes loeien

wat ik wil zeggen: het leven gaat door
om de honderd jaar moeten de paleizen branden
de dolende monsters gedood

in de dageraad staan nog
je zevenmijlslaarzen te wachten op je komst

want ze passen slechts jou,
die het niemandsland overstak

Schrijver: Simon K., 02-06-2021

 


 

02.ER IS ZOVEEL MEER

onder de loep is het strand een heelal
van spiegeltjes en kralen
is bij het morgenlicht je haar
een kanten spiraal van goud
is bij avond je gelaat verlicht
als de bijbellezer van Rembrandt,
krioelt een druppel leven
in het koekoeksei van je DNA

en onder het plaveisel het vermoeden van strand
onder de tijd het vermoeden van het ene
het oog van de dag
dat al het woelen teder gade slaat

sous les pavés, la plage!

 Schrijver: Simon K., 07-05-2021

 


 

03.MONDRIAAN

een huis is een rechthoek om de ruimte
het lichaam omkadert zichzelf

jouw leven een blauw stipje op het canvas
contrast tot de leegte eromheen
niet zonder reden juist daar geplaatst
waar het moet

zonder denken ziet het oog
soms een glimp
van de waarheid

Schrijver: Simon K., 28-09-2020

 


 

04.DE STAD

de vrachtwagen rammelt en remt
de werksoldaten starten de machines
en vallen luidruchtig
de ochtendrust aan
met actie en lawaai

de bedauwde bloem verlangt stilletjes
naar de platonische kus van de zon
of het eind van de zomer

van god verlaten jongens rennen als honden in de regen
bedekte ramen, waar weduwen en gekken
schuilen voor de mensen

een drukke, stinkende straat
advertenties gillen als luidruchtige meiden
voor fastfoodketens, tijdelijke baantjes, geld
langs de trottoirs wachten taxi's als lonkende hoeren

geef een zwerver altijd meteen gelijk
iedereen is een verloren zwerver
kijk langs zijn fles
en naar zijn pijn
want het leven is een grimmige jongen,
die onlogisch wandelt,
als een monnik die danst
met de duivel in de nacht

werk, dood en rekeningen
dat is het, min of meer
een piepkleine, puntige
kiezel rammelt van binnen

daarom, daarom is het
dat je niet springen kunt

Schrijver: Simon K., 23-07-2020

 


 05.DE GEDICHTENFABRIEK

de dichter staat op met een hoofd vol versleten blues
de dichter drinkt een  kop koffie met een scheutje wanhoop
de dichter smeert een boterham met hinkende regels
de dichter rookt een sigaret met inspiratie,
in het park met de betekenisvolle beelden

de dichter graaft diep en vindt slechts onbetaalde rekeningen
de dichter schrijft zinnen als:
-in je ogen ademen oude zielen-
(hier moet nog naar gekeken worden)

de dichter levert ook vandaag weer niet
een wezenlijke bijdrage aan
de gezonde woorden-economie

de dichter verschuift een woordje naar het puntje van zijn tong
en gooit het voor de wolven
hanteert de schaaf en hamer ongenadig

de dichter timmert een kastje
van stug metaforenhout
rond een vastgespijkerde dode vlinder

de dichter drinkt een glas
de dichter drinkt een fles
de dichter gaat slapen

driekantige schompzinnen
en ontwaaide warrelwoorden
spoken in het rond

Schrijver: Simon K., 19-07-2020

06.MIJN OUDERS

Het lange wachten is begonnen
de stilte na de storm
van kleuterpret, puberluim en brommer
en lessen in de goede vorm
gestold hun levenslust
in vastgeroeste patronen
gekrompen hun postuur
veel kleiner dan hun zonen.

mijn vader, die eens met een schop
blafte naar mijn dwarse puistenkop:
je komt dit huis niet meer in!
sloft nu als een oude Job
de kamer door met neergehangen kop
niet strijd of pijn heeft hem gebroken
maar de zachte hand van slome sleur
waar niets meer valt te bevechten
dan zichzelf met oud gezeur.

mijn moeder, trooster, hoeder
oneindige vergeefster
vergeef mij dat ik in uw ogen
geen klein kind meer ben gebleven.

De t.v. beukt zijn overvrolijkheid
de kamer in: hun enig licht
in hun vastgelopen tijd
hoe kan ik...
spijt, spijt, spijt

lieve ouders, ik kan jullie niets geven
ook ik weet geen oplossing voor het leven
wat is gebeurd is geschreven in mijn hart
ik ben volwassen nu, gepantserd, gehard,
als dat volwassenheid mag heten

Schrijver: Simon K., 18-07-2020

 


07.LEVEN IN HET KLAD

ik heb ontdekt dat
leven in het klad
uiteindelijk best goed werkt
ik bedoel:je kan het later
altijd nog corrigeren

een woordje hier,
een zinnetje daar, die scene schrappen
waarin je katjes knijpt in het donker
het woordje -door- vervangen door het woordje -voor-
omdat het beter rijmt
en ook goed is voor het verhaal
dat je jezelf liegt

gewoon lekker vrij
alles laten stromen
een beetje krassen in de kantlijn
(gezelliger dan de grote witte zaal)

en als het plot ten einde loopt
presenteer je op handgeschept papier

een zeer dun boekje
het wordt bijgezet op de plank
ach, niemand zal er nog naar talen

Schrijver: Simon K., 17-07-2020

 


 

 

08.GEDICHT VAN DE STRATENMAKER

 

het is heel belangrijk
dat de klinkers
om en om
liggen
met de mede
klinkers

Schrijver: Simon K., 16-07-2020

 


 

9. WONDERKIND VAN ALLE MENSEN

het moet schreeuwen
om de wil te tonen
gelukkig, aan elke voet vijf teentjes

honger naar melk, honger naar meer
de smaak van alles
een kusje, een krasje
kijk uit! niet teveel

leren lopen, leren fietsen
zonder handen de heuvel af
stoere jongens ferme knapen
leren schrijven, leren schaken
leren lezen, maar begrijpen, ho maar

8553 gehaaste ontbijtjes
cadeautjes voor de goede sier
een dekentje over de wanhoop
te weinig te laat

dan uitgewoed de heuvel af
nog één keer
zonder vrees de diepte in

 10. GAUW TEVREDEN


ik ben al gauw tevreden
god is goed genoeg
je hoeft maar een beetje van me te houden,
maar houd lang van me, oké?

ons kind hoeft niet per sé
te scoren op het veld
de deur piept, alles gaat een beetje kapot
je trapt op mijn beduimelde bril
en maakt de sleutels kwijt
we zien het door de vingers

je ruikt soms naar een nestje jonge katjes
die slapen in het hooi
een lichtstraal uit het diepst van de zon
die in april en precies dàn valt
op je zacht slapend gezicht,
de kast, de vaas en het gordijn,
een mini Stonehenge vormend:
alweer een nieuwe lente

toch weer, steeds,
geeft het leven precies genoeg
om van te leven

  

11. DINGEN EN JAREN/ZICHTLIJNEN

kijk dan hoe daar al je spullen staan
dingen die aangewaaid zijn
in je huiselijk landschap en gebleven

gestapeld in een dode hoek
jazeker, ik heb geleefd
hoe ik heb gegeven, geleden en vergeven
brood en boter op de tafel
(je vaste lasten stijgen jaar na jaar)

start de opname en actie!
een scene met een kind en vrouw: take one
ik herinner ieders plaats
ieder voor zich alleen
daar begint het gedonder in de glazen al

ik herinner me dingen en jaren
als een vage vleug van parfum
van dames zonder gezicht maar
met een onbestemde weemoed
door het midden van het hart
als verre vonken of vlagen vuur

en ik zeg: wat was het plan
van deze leerweg zonder eindexamen?

de wilde ruimhartige dagen,
ze gaven en namen zonder ruilbon
verjaardagen met afgepaste vriendschap
de dood zet zorgzaam je wekker

de herinnering verheft
het goede, het slechte
hetgeen wat je niet begrijpt
hetgeen wat er altijd was

Schrijver: Simon K., 13-07-2020

 


 

12. DUIZEND METER FILM

wie zijn hier verdwenen
en hebben volle tafels achtergelaten?
de bronzen meiden in bikini's
zijn nu zeker ergens anders,
daar waar de ongetwijfelden zoet tegen ze praten
(alle meisjes leiden zonnige, kleine levens,
de avondwind rond elke zachte hoek
zuchtend om hen heen)

witte troostmeisjes verschralen in rook,
verharden mijn trekken
en ik peins over liefde,
verlatenheid, geloof
ik kijk over de Noordzee,
mijmer over parallelle werelden
onder het licht van deze zon
en ergens daar leef jij

een denkbeeldige verwijtkogel
schiet ik naar het brandende westen
maar ik raak niets, slechts
één gebrandschilderde engel schrikt
en fladdert terug naar god

mijn verstand zoekt, klampt
naar het verborgen verband,
de formule van alles,
die alles zal verklaren
die alles kan verklaren
in slechts één simpele,
zeer elegante formule,
die altijd klopt
zelfs als men dood is
of uit elkaar

al lang ben je weg, maar in een droom
zag ik je weer, omringd
door koele bloemen,
je zwaaide naar mij
in een filosofische pose gezeten
op een praalwagen die tergend
voorbij trok en duizend meter
film liet zien van jouw perfecte leven
wat wil je daar mee zeggen?
laat me toch met rust!

(ik zou willen geloven
in engelen om ons te leiden, ontelbaar,
onhoorbaar fluisterend om ons heen)

 

Schrijver: Simon K., 12-07-2020

 


13. BLAUWE PERIODE

men moet opnieuw en steeds opnieuw
zich uitvinden, zich uiteindelijk vinden

als op de oude route
de wegen lichtelijk vastgelopen zijn

dus, vandaag sluit ik mijn blauwe
periode af en begin de gele,
zet het grof vuil aan de straat
zeg eindelijk waar het op staat
schrijf een brief aan mezelf
zet hem tegen het glas
of beter nog in mijn jas

het is dit, of langzaam dood gaan
lebensraum hebben we nu behoefte aan

hoop niet dat ik terug moet keren
in een gebombardeerde stad
wat heb ik nodig dan mezelf? nou, op pad!

ik loop in een donkere novemberregen
een al te vertrouwde straat of zeven
het is wel een verdomd koude dag
om groots en meeslepend te leven

oké, ander keertje dan

Schrijver: Simon K., 06-06-2021

 


 

14. DE PRECISIE VAN DE WERKELIJKHEID

vandaag voelt de wereld aan als een wolk
waarschijnlijkheden en ik laat
alle dingen zijn
zoals het gras de wind en de bomen
de regen laten komen

de vogel ging zitten in de boom
met de onhoorbare grondtoon
de wolken botsten tegen de zon
met de onhoorbare boventoon
de anti-wolken botsten tegen de anti-zon
in de vijver zonder vooroordelen

de vogel en de boom en de wolken
en de zon en de vijver worden
zich in het moment van nu
schenken zich uit, vullen
alle mogelijke werelden

zonder moeite is alles, wat het is:
de precisie van de werkelijkheid

degene die zich -ik- noemt
ontwaakt,
kan niet meer terug
naar een onhele wereld

 


 

 15. DE NACHT IS GRATIS

de klok hakt zich een weg door de nacht
en knabbelt de seconden van mijn leven
waarin niets gebeurt
maar in ieder geval
is de nacht gratis

in de nacht of beter gezegd:
de ingekeerde dag
wanneer buiten de motor van de
waanzin tikkend afkoelt
en de aanwezigheid van de voorouders
haast tastbaar is in mijn kamer
en mijn schuldvraag zwaar weegt,
denk ik over nonchalant verspilde jaren
verspild, zoals een vrouw haar schoonheid
in een bar vol dronkenlappen verspilt

in de nacht kan men denken
over vage, nooit uitgevoerde plannen
of over het verlangen naar lucht
verterende liefde, potten met goud
het verlangen om in één elektrische seconde
de chaos te begrijpen

leven, wat heb je met me gedaan?
wat heb ik met mijn van god gegeven leven gedaan?
als een gerafelde pauwenstaart
zet ik nog één keer mijn geloof in de goede afloop op
ik ben mijn woede
en dus mijn kracht aan het verliezen

volgende halte: pantoffels en een warme jas
van oude-mannen sentiment
de dood, die komt
tijd om te gaan slapen

 16. DE HONGER VAN HET HUNKEREND HART

tegen de
verveling
nam hij
een hond

tegen de
eenzaamheid
een vrouw

tegen de
zinloosheid
nam hij
een kind

tegen de
vervreemding
speelde hij de rol van zijn leven

maar de leegte,
de honger van het hunkerend hart,
bleef als een onverpleegde droefenis

als door zwaarte gebogen licht
ik slaap verder en probeer het licht te buigen 


 

  

17. LANDSCHAP

--------
--------------------

grutto waadt door groen
in de verte woedt de stad
onhoorbaar vliegtuig

--------------------
--------

 

 


 

18. WREDE SCHOONHEID

als onze lichamen weer zijn gereduceerd
tot onbezielde atomen
en het profiel van je voetstappen
langs de oevers van de tijd
is bedekt door het sediment van miljoenen jaren
zouden wij elkaar herkennen
als we in de hemel zouden zijn?

of
zullen wij vreemden
zijn tot elkaar
zoals van voor onze ontmoeting?
zoals van voor de geboorte
van de tijd?

dit alles denk ik,  terwijl ik kijk
hoe je speelt met ons kind
op het gras van het bos, van de stad van het land,
van het werelddeel van de aarde die draait om de zon
in zijn stelsel van een oneindig heelal

de wrede schoonheid van het leven


19. FILOSOFIE VOOR BEGINNERS

je zou kunnen zeggen
dat je hier bent
door een lange reeks

gebeurtenissen, microbeslissingen
je zou kunnen zeggen
dat alles is
zoals het is

je zou kunnen zeggen:
let it be
ondertussen kijkt mijn kind naar Disney
zich van geen kwaad bewust

weet niets van Dachau
of dansende sterren

ignorance is bliss


 

---------------

--------------------------

20. ALLE DINGEN DIE GEBEUREN


regen op het raam
de straat geurt naar natte stenen
een meeuw zweeft op licht

een kat verkent behoedzaam
haar hernieuwde wereld
gebroken tak bloedt langzaam dood

de klok slaat twaalf uur
een man kijkt naar buiten
ziet de onstuitbare wil
van alle dingen die gebeuren

-------------------------------

-------------------
  

 


 

 21. ONVOLTOOID TOEKOMSTIGE TIJD

 

---------------

------------------------------------------

ik
leef
op de
grens van de
toekomstige tijd
die me steeds een stapje voor blijft
terwijl het verleden langzaam vervaagt als een droom

 ------------------------------------

---------------


22. AL WEER SEPTEMBER

de rust is weergekeerd op de stranden en in de struiken
op wat spinnenwebben na die glinsteren in de ochtendzon
het is nu tijd voor binnenvetten en wat nagezomer
maar iedereen weet: het is voorbij tot aan mei
we hebben hopelijk zoveel vaart gemaakt
dat we we kunnen doorrollen tot aan kerst
en dan omhoog precies tot aan 1 mei
ik denk dat het wel weer gaat lukken

je krijgt er routine in zeg maar
ik ga ook niet scheiden of verhuizen
dus alles blijft zogenaamd bij het oude

de r is in de maand
de r van regenjassen en natte fietsen
de r van rupsbanden door lege maisvelden
nee, laten we geen oorlog beginnen, alweer
vooral als het niet strikt noodzakelijk is
en het is niet noodzakelijk, we zitten met het bord op schoot
de poes en de hond met hun buikje rond
de kilte van de avondstond

moeder de vrouw breit een sok
oh nee, zet een selfie op instagram
de playstation snort behaaglijk

de bom is nog steeds niet gevallen
en indien wel merk je er toch niets meer van

de pillen slaan goed aan
ja, ik voel me happy, echt
de administratie klopt als een bus
en alles is betaald
in mijn familie komt geen kanker voor, sterke genen zal het wezen
alleen wat gekte hier en daar maar beheersbaar

dus ik zeg: ik zie je in mei
vooralsnog geen reden tot paniek


23. DINGEN DIE LATER NOG VAN PAS KUNNEN KOMEN

de tafel van zeven zonder haperen
kunnen opdreunen Hoogezand-Sappemeer
blind kunnen aanwijzen op de kaart
dronken helderziendheid en dingen

zeker weten in een bar bij volle maan
de kunst van het wegkijken
als een zomermeisje te mooi is
om waar te zijn

de kunst van verdwalen
en een andere weg vinden
mentale foto's maken
van een gebaar een oogopslag
altijd: ja dat staat je goed zeggen
dat is eigenlijk les één

ik ben een geheim agent
getraind in onopvallendheid, maar
alles is genoteerd in code

details, belangrijke info
zoals je lacht in een bootje
dossiers worden aangelegd
over jouw gezicht onder de maan in Parijs
je oogopslag op woensdag 12 mei
sturen we naar het Ministerie van Waarheid
voor nadere analyse

al je cookies verwijderen
en opnieuw beginnen
(en dat had ik moeten doen)
gemiddeld kun je drie keer overnieuw beginnen
maar dan is de accu meestal op

een laatste rit naar de schroothoop
teruglopen door de weilanden
met een vrijwaring in je hand
ik floot dan altijd prachtige liedjes
zomaar uit het niets

de kunst je kop niet boven het maaiveld steken
als er gemaaid wordt
of de kogels fluiten
de kunst van net doen
alsof je niets gezien hebt

totdat je alleen nog maar kan zwijgen


 24. MANDARIJNTJE IN PAPIER

mandarijntje met je losse huid
en parfum als een zomerhuid
een verantwoorde consumptie
voor kleuter en bejaarde
ze komen uit een ver land
een land van
hangmatten en golfplaten
en oude vrachtwagentjes

een kilo in een netje
er is er éen
omwikkeld met gevloeid papier
maar niemand weet waarom
misschien is ie wel bestemd
voor één iemand in het speciaal
iemand zoals jij

jij bent mijn mandarijntje in papier 

 


 

25. DE ACHTERKANT VAN HUIZEN

'vergeet uw bagage niet'
maar ik reis licht als een zwerver
zonder bagage van het fysieke soort

ik kijk naar de achterkant van huizen
waar mensen die je niet kent
ongeveer jouw leven leiden
met andere variabelen
in parallelle dagen en gebaren

zij weten precies
bij welke halte
uit te stappen:
wat voor jou het midden van nergens is
is voor hen vertrouwde grond

en je trein dendert maar voort
het verschil van spanning tussen
hemel en de aarde zet zich om
in kracht en beweging
(nu de richting nog)

wanneer naderen wij onze eindbestemming?
of zal deze trein verder gaan als?

vergeet niet uit te checken
vergeet vooral niet uit te checken


 

26. FOTO'S WORDEN OUDER DAN MENSEN

honderd jaar tussen onze blikken
we kijken elkaar aan op de schaarse foto's
het verhaal tussen
de regels proberen te zien
aan minuscule details

melancholie is
niets anders dan verlangen
dat de digitale doden
een gelukkiger leven
leden in de
hun toegewezen
frames

en dat alles af te leiden
uit het kwieke lopen
de opgewekte blik
het kokette staren
naar het zwarte oog

maar je weet
de treinen ontspoord
de huizen verbouwd
het vlees van de botten gevallen
de fotoalbums spoorloos verdwenen
alsof de ruimte niet ontledigd
de tijd in stukken gehakt
door hun adem en hartenklop
hun levensrecht
ontstolen aan de tijd

de atomen opnieuw geschud
voor een nieuwe kans
memento mori

 


 

27. HET NIEUWE ABNORMAAL

bergen worden woestijnen
opa's worden jonge goden
geld stroomt uit de kraan
meisjes kijken je aan
niemand hoeft te slapen
dus haalt meer uit z'n bestaan
zonder naar de kloten te gaan

gebraden duiven vliegen
druipend van het vet over de daken
belanden in mondjes
op de juiste temperatuur

geluk wordt gewoon bijgedrukt
indien nodig
en anders kun je het lenen
van willekeurige baby's
die nooit naar school hoeven
want ze weten alles al

generaals delen de lakens uit
in bejaardenhuizen, files
lossen op in stranden
met vrienden die je perfect begrijpen
door de kleur van je aura

we stammen af van de bonobo's
dus stel je de taferelen voor
in kerken en kantoren
wanneer ieder alles goed maakt
met een geruststellend vrijpartijtje

en het mooiste is:
overal is gratis wifi!
ik kan simpelweg niet wachten
op het nieuwe abnormaal!


 

28.ONTWIKKELINGSTIJD

daar sta je dan in jouw omkaderd stukje wereld
voor eeuwig vastgepind in de tijd
een onschuldiger, onwetender zelf

naar de toekomst te zenden
voor toekomstig bewijs
dat je ooit ook dit was
objectief gezien

één flits belichtingstijd en voor eeuwig
is je plaats en tijd vastgelegd
het recht om te zijn
het recht op jouw verhaal

je toekomstig zelf
die hier bevreemende bewijzen van een
beschaamd verleden

 


 

29.HAD HET ANDERS

een meer optimale liefdesbeleving
mijn verstaander/verstand beter belegd
meer in de ogen gekeken en stil naast je gelegen?
echt mijn voeten gevoed/gevolgd in het zand en het zout

niet versteend maar geopend
meer geleefd en minder overleefd

 


30.GREASE

1978. Grease was een hit.
examenfeest van de MAVO.
mijn vader, beretrots op het diploma,
wat kon die jongen toch goed leren

na de diploma-uitreiking gingen we
uit eten bij de V & D
het was schemerig verlicht
door oranje lampen van glas
met een witte binnenkant
en kleverige houten tafels
met een placemat
hard gerinkel, gesis uit de keuken
een serveerster met dikke kuiten
kwam vragen wat we wilden drinken'eten

ik nam een kleine cola en een schnitzel
om mijn vader niet op kosten te jagen
'Doe niet zo bescheiden,' zei mijn vader
in trotse feeststemming: 'Neem gewoon
een biefstuk net als ik.'

de biefstuk bloedde als een rund
en sopte de patat bloedrood
ik zag het vuile tapijt en de autolichten, de regen
maagpijn, hoofdpijn, schaamte, ongemak

wisten zij veel,
wist ik veel dat ik een autist was
voordat het in de mode kwam?

volgens mij nam mijn moeder kipfilet met mosterdsaus
maar thuis maakte zij het veel lekkerder zelf

had ik een toetje?
ja, een ijsje volgens mij
met een besuikerde wafel, die ik
heel zuinigjes ook opgeknabbeld heb
uit misplaatste schaamte voor alles
waar ik nog geen woorden voor kon vinden

nu zijn ze beiden dood en begraven
50 cm en drie maanden van elkaar
200 cm diep in de klei die van de zee is
en ik ben 55 jaar en
de tranen schieten me in de ogen

 


31.ZELFBEELD

in de haarspeldbocht van de tijd
zie je daar jezelf omkaderd
daar sta je dan in je pose van de casual held

je onschuldiger, onwetender zelf
zich naar de toekomst te zenden
voor toekomstig bewijs
dat, objectief gezien
je dit ooit ook was en nu

je vastgelegd bent
in het felle licht
één milliseconde vastgepind
in het gouden uur
moest ik een paar keer overleven, tot ik
weet ik hoe dingen sterven

had ik
mijn verstand beter belegd?
meer in de ogen gekeken en stil naast je gelegen, je gevoeld
tot op het bot, meer mijn voeten
gevolgd in het zand en het zout

niet versteend maar geopend
voor wat nog wil groeien en zoekt
naar boven het licht te gaan

 


 

32.VUURWERK EN GEDANS

je dwaalt door de wereld en je ogen grijpen naar dingen die
die te veel te vol van schoonheid zijn
en je geeft het kwalificaties
als mooi en slecht en waarom
en 's nachts valt het op zijn plaats
en in de verte is vuurwerk en gedans

en vlak voor je dood gaat kun je alles
want je hebt het geprobeerd
te vatten en je bent er nog
niet klaar mee, nog niet

en achter je lopen de nieuwe kinderen
met Gods ogen ingebouwd in hun hersenen
zodat hij elk facet en elke schittering ziet
van zijn dansende atomen en sterren

en gul van waarheid is hij soms
als het leven danst en zijn licht
zich een weg naar binnen vindt

 
en de mens in zich de spiegel ziet


33.OP DE JEUGD
 

ja, dans maar door de straten naar het vuurwerk
op eeltloze voetjes van roze hoop

je appt, dus je leeft
je accu is is nog boordevol

geef een like aan het leven voordat
je niet meer terug kan veren

je hebt zoveel tijd
te verspillen aan lange omwegen
er is geen haast bij

en dan gaan we alles anders doen
als het op jou aan komt
maar nu eerst
je hart laten
wapperen in de
onverschrokken wind

een kusje een kras
je ziet het later pas
als je oud bent zoals ik


 34.DUWBAK LINDA

ik stond buiten het monumentale gebouw aan het kanaal
na een zweterige sollicitatie als assistent backoffice -whatever that means-
ik had me niet goed ingelezen, maar dat geeft niet
want ik wou gewoon een vrije vogel zijn
als dat mag van de maatschappij der normale mensen?

ze vroeg me hoe ik mezelf zag over vijf jaar
(aan het stuur van een Bentley met jou aan mijn zijde?)
en of ik direct beschikbaar was?
ze was gekleed als in de zoekterm
subcategorie: secretary high heels
test één: om dit als man bewonderend
volkomen te negeren
test twee: voelen hoe haar onbewuste
jou keurt van top tot teen

ze stopte met het maken van aantekeningen
bij het verhaal over het behandelingstraject
en klapte haar mapje subtiel dicht met een beleefde smile
-dit gaat 'm niet worden-
kun je op veel manieren zeggen, maar vrouwen
zijn er goed in

dus ik stond even later buiten het zicht
van de doorgedraaide economie
opgelucht een shagje te draaien
en inhaleerde mijn vrijheid in
met diepe teugen

een boot met onbestemde lading
kwam klotsend voorbij gepuft:
-DUWBAK LINDA-
met pronte letters
op haar stevige boeg

 


35.ALLES GAAT ALTIJD MAAR DOOR
 
ik houd van perfectie
ik houd van absolute perfectie
zoals te proeven
in het woordje wedervaren

de jas van mijn vader
de jas van mijn vader
hing nog jaren aan de klink

weer een dag in het wraakboek bijgeschreven
later later
de dag uitzitten daar
ben ik onderhand heel goed
in geworden

ondertussen gebeurt er van alles
krijgen kinderen kinderen
vallen bomen om
zonder een kik te geven

ik kijk naar buiten
luister behoedzaam
naar de onstuimige schreeuw van de wereld

zie de onstuitbare wil
van alle dingen die gebeuren

alles gaat altijd maar door
zoals pijn en ergens de regen

 


 

36. LAAT MIJ DOOR DE WINTER SLAPEN

ik zou honderd dagen willen slapen
gevoel is weg, lijf koud, geen gevoel
ik staar in de winter
ik staar naar de winter
alles vertraagt, sneeuw in het wiel
vlottend ijs snijdt door alles
opent alle de wonden
laat de winter binnen

herinnering en hoop is al wat ik heb
maar heb ik meer niet nodig?
sleep me door de winter
door deze winter
ik zou honderd dagen willen slapen
mijn verstand is weg, lijf koud, geen gevoel
laat me dan door de winter slapen
laat tenminste mij door de winter slapen

"Dichters zijn schaamteloos met hun ervaringen: ze exploiteren ze." - Friedrich Nietzsche -

HET OPRUIMEN DER SLAGVELDEN

HET OPRUIMEN DER SLAGVELDEN

ik houd van perfectie
ik houd van absolute perfectie
zoals te proeven
in het woordje wedervaren

de jas van mijn vader
de jas van mijn vader
hing nog jaren aan de klink

weer een dag in het wraakboek bijgeschreven
later later later
mijn tijd uitzitten daar
ben ik onderhand heel goed
in geworden

ondertussen gebeurt er van alles
krijgen kinderen kinderen
vallen bomen om
zonder een kik te geven

ik kijk naar buiten
luister behoedzaam
naar de onstuimige schreeuw van de wereld

zie de onstuitbare wil
van alle dingen die gebeuren

altijd gaat alles altijd maar door

VUURWERK EN GEDANS

VUURWERK EN GEDANS

je dwaalt door de wereld en je ogen grijpen naar dingen die
te veel te vol van schoonheid zijn
en je geeft het kwalificaties
zoals mooi en slecht en hoe en wat
en 's nachts valt het op zijn plaats
en in de verte is vuurwerk en gedans

en vlak voor je dood gaat kun je alles
want je hebt een leven lang geprobeerd
het te vatten en je bent er
niet klaar mee, nog niet

en achter je lopen de nieuwe kinderen
met Gods ogen ingebouwd in hun hersenpannetje

zodat Hij elk facet
en alle schitteringen ziet

van Zijn werk in  de materie
en de geest en trots is Hij soms
als het lente is en Zijn licht over

alles is gevallen

de wereld raakt